Carrícola

Biodivers

«Escola rural, medi real» de Joan Sancarlos

Shape

Descripció de l’obra

Carrícola es va quedar sense escola fa molts anys. El criteri que va portar al seu tancament seria -entre d´altres- de rentabilitat. Les autoritats educatives argumentarien que en l´organització del Sistema Educatiu no poden ser contemplats totes les demandes de les poblacions menudes , a més, l´escoralització de la reduïda població escolar es garantitza en els trasllat a un altra població.

Moltes localitats van quedar afectades per la mateixa decisió sent abocades al despoblament. Hem de recordar que l´escola és un dels pilars fonamentals en la vertebració d´un poble i la seua desaparició representa una carència.

L´obra que tenim davant convida, en primer lloc, a una reflexió d´eixa privació. Però esta situació desfavorable pot portar i en molts casos ha portat a superar la carència, i aquesta és la segon lectura que ofereix l´obra.

Carrícola, amb tot el potencial com a poble, ha obert un altra escola. Una escola fora de l´aula, dels límits perimetrals de les quatre parets i que mostra una escola viva, autèntica en tot el seu terme municipal representat pel buit . Un model d´escola oberta, activa, solidaria, creativa en la sostenibilitat, el medi, l´agricultura ecològica, el biodivers, respresenten l´ideari programàtic. 

Una escola que desde que va ser tancat  l´àntic centre ens porta als distints indrets per assegurar-nos un aprenentatge íntegre.

Shape
Shape

Explora altres intervencions:

El Biodivers és un espai de conversa entre l’art i la natura. Una forma d’honrar el nostre entorn reflexionant de la mà d’artistes i pensadors del nostre territori.

Ruta elaborada amb la financiació de: