Carrícola

«Torres de biodiversitat» de Lucía Loren

Descripció de l’obra Abejas Solitarias és el nom per a aquestes torres de biodiversitat, una proposta amb diversos dispositius escultòrics que busquen estimular agro sistemes combinats, procurant hàbitats per a incentivar l’establiment de pol·linitzadors i rèptils de manera paral·lela a la conservació i sembra d’espècies florals associades. En la part inferior de les estructures, se … Leer más